प्रतिभा माध्यमिक विद्यालय, पोखराका
अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण पौडेलज्यूले पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि
रू. २५,००,०००/– (अक्षरेपि पच्चिस लाखरुपैयाँ) आर्थिक सहयोग गर्नु भएकोमा विद्यालय परिवार गौरवान्वित छौँ ।
यस प्रकारको उत्कृष्ट मानवीय सेवाभावका साथ यस पुनित अभियानका अभियन्ताज्यूहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ ।